Diakonsko posvečenje v kartuziji Pleterje


Accipe
potestatem legendi Evangelium in Ecclesia Dei, tam pro vivis, quam pro
defunctis: In nomine Domini. Amen. 1

V teh dneh se Cerkev na
Slovenskem ne raduje le novomašnikov, v sveto duhovništvo posvečenih na
slovesni praznik prvakov apostolov svetega Petra in Pavla, temveč tudi novega
diakona kartuzijana br. Mihaela Marije Mamića. Dan za dnem v edini slovenski
kartuziji, kartuziji Pleterje, v tihoti in skritosti svoje življenje daruje za
zveličanje sveta in odrešenje vsega človeštva. V to častito diakonsko službo ga
je na praznik Presvetega srca Marijinega, v soboto, 28. junija 2014, posvetil
nj. eksc. msgr. Andrej Glavan, novomeški škof in apostolski administrator
ljubljanske nadškofije.
Dragemu bratu v
Kristusu Mihaelu Mariji želimo na poti do oltarja obilo božjega blagoslova in
priprošnje Božje Matere Marije, pri čemer zagotavljamo tudi svoje molitve.
Primarni vir: Škofija Novo mesto  

1
Posvetilne besede, ki jih škof polaga na
srce novemu diakonu, ko skupaj z njim drži Evangelarij 
Pontificale Romanum [jussu editum a
Benedicto XIV et Leone XIII recognitum et castigatum; 1895] – De Ordinatione
Diaconi → Prevod:  Sprejmi moč (poslanstvo) branja
(oznanjevanja) evangelija v Cerkvi božji, tako za žive kot  tudi za rajne: v Gospodovem imenu. Amen.