Tiha nedelja ali prva nedelja trpljenja


Zadnja nedelja pred
Cvetno nedeljo se imenuje tiha nedelja. 
Zanjo je značilno, da se en dan prej po sv. maši ali pa pred večernicami
zagrnejo vse podobe v vijolične zavese. 
Cerkev podobe zakriva zato, da bi še bolj poudarila, da je samo
trpljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa moglo rešiti človeštvo krivde in ga
odrešiti. Od tihe nedelje do velikega petka je glavna misel bogoslužja prav
Kristusovo trpljenje. Ko se na veliki petek slovesno odkriva križ, se odgrnejo
tudi druge podobe križev v cerkvi. Preostale podobe pa se odkrijejo šele na
veliko soboto med Gloria. Podobe
križevega pota ni potrebno zastreti. 
Zastrt oltar in podobe