Liturgija cvetne nedeljeI. Z leviti
I. Priprava
I. I. Pri oltarju je na
listni strani (desni) pripravljena belo pogrnjena mizica z oljkami. Na njej naj
bo tudi umivalnica in brisača.
I. II. Poleg mizice naj
bo križ za procesijo s trakovi za pritrditev oljk.
I. III. Na evangeljski
strani (levi) naj stojijo stojala (pulti) za diakone, ki  bodo peli pasijon.
II. Obleka
II. I. mašnik: amikt,
alba, pas, vijolična štola, pluvijal.
II. II.  subdiakon: amikt, alba, pas.
II. III. diakon: amikt,
alba, pas, vijolična štola.
Opozorilo: Vsi so brez
manipljev.
III. Opravilo
Pristop je enak kot pri
običajnih nedeljah, s petjem: Asperges me...
Zatem mašnik pristopi k oltarju in gre z levitoma ob straneh k misalu.
Subdiakon stopi med prvo prošnjo po knjigo za berilo. Pred in po berilu
poklekne pred oltarjem, na koncu pa pred mašnikom, da mu poljubi roko. Potem
odda knjigo in se vrne na svoje mesto. Diakon gre po evangeljsko knjigo in jo
nese na sredo oltarja. Zatem se vrne na mašnikovo desnico ter mu ponudi kadilo,
rekoč: Benedicite, pater reverende…
Medtem mu drži rob plašča.
Blagoslov oljčnih vejic


IV. Delitev oljk
Levita poklekneta na
zgornjo stopnico in prejmeta oljko. Nato vstaneta in stopita ob mašnika. Diakon
podaja mašniku oljke, subdiakon pa drži rob plašč. Delitev se začne vedno na
listni strani. Ljudstvo dobi oljke pri obhajilni mizi. Po deljenju si mašnik
umije roke.
Delitev oljčnih vejic

V. Procesija
Po tistem ko si
duhovnik umije roke, odmoli še antifono in prošnjo. Po tem se zažge kadilo.
Zatem se subdiakon prikloni mašniku in gre k mizici po križ in stopi med
strežnika nekaj korakov od oltarja. Diakon izroči s poljubom oljko mašniku,
vzame svojo v levico, desnico pa položi na prsi in se obrne k ljudstvu ter
zapoje: Procedamus in pace. Mašnik in
diakon se pokrijeta in gresta v procesijo. Kot prvi hodi kadilničar, za njim
subdiakon s križem, ob njegovih straneh pa strežnika s svečama. Za njimi moški
in fantje, bogoslužni zbor zaključijo dekleta in žene. Procesija gre skozi
vrata in odide enkrat okoli cerkve.  Ko
se procesija vrača, stopi nekaj pevcev v cerkev in ko se vrata zapro, začno
peti prvo kitico: Slava ti, hvala in
čast, o Kralj naš, Kristus rešitelj
…, do konca. Duhovnik in ljudstvo pa
zunaj cerkve to ponovi. Prav tako se pojejo vse druge kitice izmenično, le da
ljudstvo zunaj ponavlja le Slava ti
Zatem subdiakon s spodnjim koncem križa potrka na vrata, ta se odpro in sprevod
stopi v cerkev in poje: Ko je stopal
Gospod v
… Po procesiji si mašnik obleče plašč in vsi trije si nadenejo
maniplje.

Pred cerkvenimi vrati in petje: Gloria laus

VI. Maša
Ko subdiakon poje v
berilu besede In nomine Jesu…,
poklekne na eno koleno, vsi drugi pa pokleknejo na obe koleni do infernorum.
VII. Trpljenje
Trpljenje pojejo trije
diakoni, oblečeni v albe s štolami in maniplji. Vsak ima svojo knjigo. Pred oltar
stopijo kronist na desno, pevec za množico (turba) na levo in Kristus v
sredino. Tam pokleknejo ter se razvrstijo vsak k svojemu pultu na evangeljski
strani, roke držijo sklenjene na prsih. Po končanem petju se diakoni vštric
postavijo pred oltarjem in pokleknejo, ter se napotijo v zakristijo. Po tem
mašnik in levita oddajo oljke. Subdiakon prinese knjigo in mašnik moli na sredi
oltarja: Munda cor…. in Jube, Domine … Pri evangeliju diakon
izpusti Dominus vobiscum … in Sequentia …, a takoj pokadi knjigo in
poje: Altera autem … Mašnik z oljko v
roki stoji obrnjen kakor je običajno pri evangeliju. Maša se po tistem
nadaljuje, kakor poteka slovesna maša.
Petje trpljenja


II. Brez levitov
I. Blagoslov oljk
Mašnik s strežniki
pristopi k kropljenju. Zatem gre k oltarju in ga poljubi na sredi. Na listni
strani poje ali bere evangelij in vse ostalo. Prav tam moli tudi Munda corin Jube, Domine… Zatem sledijo blagoslovne prošnje. Mašnik drži
sklenjene roke tudi med hvalospevom. Pri Sanctus
se prikloni in pri Benedictus se
prekriža.
II. Delitev oljk
Po zadnji prošnji
mašnik stopi na sredo oltarja. Če ni nobenega drugega duhovnika, takrat
strežnik položi oljke za mašnika na oltar. Mašnik stopi na sredo oltarja, poklekne
na obe koleni, si vzame oljko, jo poljubi in izroči strežniku. Zatem se vrne h
knjigi in bere antifone, če jih zbor ne poje, drugače začne takoj deliti oljke.
Pri deljenju strežnika stojita ob straneh in držita pluvial. Ljudstvo prejme
oljke pri obhajilni mizi. Zatem si mašnik umije roke in odmoli še zadnjo
prošnjo. Ta čas strežnik priveže oljčno vejico na procesijski križ.
III. Procesija
Procesija je enaka tisti z leviti, le da križ nese
strežnik. Mašnik z desnico drži oljko, z levico pa knjigo, iz katere polglasno
moli antifone izmenično s strežnikom. Pred cerkvenimi vrati obred poteka enako,
kakor je zapisano zgoraj.
IV. Maša
Mašnik se preobleče v mašna oblačila. Trpljenje bere
na evangeljski strani. Med branjem v roki nima oljke, lahko pa jo imajo
strežniki.
Prim.:
Luskar, Anton 1944: Obredni priročnik. Ljubljana: Mladinska knjiga, str.: 253 –
256.