Nauk Cerkve je jasen: intervju s kardinalom Gerhardom Ludwigom Müllerjem


NAUK
CERKVE JE JASEN: intervju s kardinalom Gerhardom Ludwigom Müllerjem, prefektom
Kongregacije za doktrino vere

Jeseni
bo v Rimu potekala izredna sinoda o družinski pastorali. Čeprav je papež
Frančišek nedvoumno povedal, da je nauk Cerkve nespremenljiv, naloga sinode pa
naj bi bila le poiskati nove in boljše načine evangelizacije ter krepitve
družinskega življenja, se v medijih neprenehoma ponavljajo razne špekulacije
(ki delujejo kot pritiski!), da naj bi Cerkev spremenila svoj nauk glede
družine. O neupravičenosti takšnih pričakovanj in zahtev se je pred kratkim v
intervjuju jasno izrazil prefekt Kongregacije za nauk vere, kardinal Gerhard
Ludwig Müller. Kakor je naknadno pojasnil on o tem govori kot prefekt Kongregacije za doktrino vere in ne kakor ostali kardinali, ki govorijo zgolj zase.

         
Lahko pride do tega, da bo Cerkev
ponovno poročenim katoličanom dovolila pristop k svetemu obhajilu?
Cerkev jasno uči, da je zakon kot
zakrament nerazvezljiv. Jaz sam sem o tem veliko napisal, kongregacija je o tem
izdala številne dokumente, prav tako II. vatikanski koncil. Nauk Cerkve glede
tega je torej zelo jasen.
         
Vi torej izključujete možnost, da
bi ponovno poročeni katoličani lahko pristopili k svetemu obhajilu?
Ne gre za moje mnenje. To je
učenje Cerkve, ki je utrjeno v Katekizmu, ki ga je jasno podal tridentinski
koncil, potrdil pa drugi vatikanski. Pastorala ne more imeti drugačne usmeritve
kot nauk. Doktrina in pastorala sta pravzaprav eno in isto. Jezus Kristus kot
pastir in Jezus Kristus kot učitelj s svojo Besedo nista dve različni osebi.
         
Papež Frančišek je večkrat
govoril o novi pastorali družine, polni ljubezni; se lahko tukaj odprejo neke nove
poti?
Nove poti da, a ne v neskladju z
Gospodovo voljo. Božje usmiljenje ne stoji v nikakršnem nasprotju z Božjo
pravičnostjo. Poroka je zakrament, ki neločljivo poveže zakonca. Nove poti, o
katerih govorite, morajo služiti temu, da poglobijo vero zakoncev. Zakoncem, ki
se nahajajo v težkem položaju moramo vsekakor pomagati in jim stati ob strani,
a razveza zakona ni nikakršna rešitev. To namreč ni nekakšna teorija nekega
teologa, temveč nič drugega kot sama beseda Božjega Sina. Niti jaz niti papež tega
ne smeva in ne moreva spremeniti.
         
Vprašalnik o pogledih katoličanov
na družinsko pastoralo in Cerkveni nauk je razkril, da številni katoličani,
predvsem v zahodnem svetu, ne upoštevajo oz. priznavajo cerkvenega nauka glede
številnih vprašanj. Kako to komentirate?
Žalostno je, da številni
katoličani ne poznajo cerkvenega nauka. Seveda pa ne smemo Božjega nauka
reducirati, če nekateri katoličani, pa najsi bo to tudi večina, tega nauka ne
poznajo. Tako obstaja veliko katoličanov, ki ne hodijo redno k nedeljski maši,
ker ne vedo, kakšno vrednost ima za njihovo življenje. Seveda ne vedo niti, da
je to njihova dolžnost. Kljub temu pa ne moremo reči, da je zaradi tega maša
manj pomembna. Prav absurdno bi bilo, če bi Cerkev rekla: »ker številni resnice
ne poznajo, ni resnica več obvezujoča«.
         
Lahko pri tej temi pride do
razkola med kardinali?
Ne, nauk Cerkve je jasen. Tako
ali drugače se moramo truditi za čim boljšo družinsko pastoralo, a ne le za
ponovno poročene, temveč tudi za tiste, ki so cerkveno poročeni. Ne smemo se
osredotočati le na vprašanje, ali smejo ponovno poročeni k obhajilu.
Prave probleme in rane v Cerkvi predstavljajo ločitev sama, otroci, ki nimajo
več staršev oz. z njimi ne morejo več živeti. To so pravi problemi.

Dodajamo kratek posnetek kardinala Burkea, prefekta najvišjega sodnega telesa Cerkve, Apostolske signature. V intervjuju za največjo katoliško televizijsko postajo je govoril tudi o tej temi.