Molimo za žrtve tajfuna Haiyan

 

Senor Santo Nino de Cebu – miserere nobis.


Prošnja, maša za odvrnitev naglega umiranja
O Bog, ki nočeš smrti grešnikov, marveč njih pokoro: ozri se milostno na svoje ljudstvo, ki se k tebi vrača, in od njega, ker ti vdano služi, odvrni dobrotljivo šibo svoje jeze. Po Gospodu našem Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj živi in kraljuje v edinosti Svetega Duha, Bog na vse veke vekov. – Amen.