Drobtinica


Od Telovega 2008 je Benedikt XVI delil obhajilo izključno kleče in na usta

Sem le drobtinica.
Nenadoma sem se znašla med prahom, na mrzlih
marmornatih tleh. Večkrat so me pohodili, ne da bi me videli.
Videla sem umazane podplate mnogih čevljev, pete vseh
vrst in občutila sem težo neštetih nevednih ljudi, ki so me pohodili. Videla
sem pajke in žuželke, celo mravlje so me skušale odnesti. Videla in slišala sem
glasove zakristana in pobožnih žena, ki so urejali oltar in čistili cerkev, a
niso me mogli ne videti ne slišati.

Nato me je metla udarila in odbila v smetišnico. Od tam sem končala v smetnjaku
in tovornjak me je odpeljal na smetišče, med iztrebke in smeti vseh vrst.
Jaz sem tvoj Gospod, sem Nebeški Kralj in trume
angelov in svetnikov mi pojejo slavo. Zakaj vse to, dragi in ljubljeni
duhovnik? Da bi se izogibal tistemu, kar označuješ za liturgični formalizem,
nisi želel uporabljati navadnega krožnička, s katerim bi mi preprečil to
bogoskrunsko potovanje.
  
Cerkev se zaveda nevarnosti izgube delčkov svete
hostije med obhajanjem vernikov. Ti se lahko izgubijo ne da bi mi to zaznali.
Da bi to preprečili, Cerkev tudi danes zahteva, da se obhajilo deli na način,
ki to možnost v največji meri zmanjšuje. Tako obstaja zahteva, da med deljenjem
obhajila strežnik drži obhajilni krožniček pod brado obhajanca, da morebitni
delčki padejo nanj in se ne izgubijo.

Kaj o tem pravijo cerkveni dokumenti?
V Splošni ureditvi Rimskega Misala [1] je uporaba
obhajilnega krožnička zapovedana pod točko 118. Tam je jasno določeno, da mora
biti na mizici poleg vina in vode ter ostalih stvari pripravljena tudi patena
za obhajilo vernikov.
V Navodilu o Zakramentu odrešenja [2], ki je nastalo
na osebno željo bl. Janeza Pavla II., je pod točko 93. določeno, da je obvezno potrebno
ohraniti uporabo patene za obhajanje vernikov, da bi se izognili, da bi sveta
hostija ali kak delček padel na tla.
Res je škoda, da je ta majhna a tako dragocena gesta,
znak naše pozornosti in spoštovanja do Telesa in Krvi našega Gospoda Jezusa
Kristusa, padla v pozabo v mnogih župnijah. Zastonj so izgovori o pomanjkanju
ali odsotnosti strežnikov. Cerkev ima rešitev tudi za take primere. Doslednost
velja, saj je prva vzgoja, vzgoja z zgledom.

»Ni nevarnosti za pretiravanje v skrbi za to skrivnost, kajti »v tem zakramentu
je povzeta vsa skrivnost našega odrešenja.« « (bl. Janez Pavel II, Cerkev iz
Evharistije[3])