Večkratno prejemanje svetih zakramentov pokore in Presvetega Rešnjega Telesa


I. Pogosto prejemanje svetih zakramentov je nadvse
koristno  vsakemu kristjanu; neizogibno
pa tistim, ki resnično hrepenijo po krščanski popolnosti. Če mine nedelja za
nedeljo, praznik za praznikom, morda celo preteče več tednov in mesecev, da v
cerkvi ni nikogar k božji mizi, je to znamenje neresničnega duhovnega
življenja.  Gospod sam je rekel:  
»Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz
nebes. Če kdo jé od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz,
je moje meso za življenje sveta.[…]Resnično, resnično, povem vam: Če ne jeste 
mesa Sina človekovega in ne pijete njegove krvi, nimate življenja
v sebi.«
(prim.
Jn 6, 51. 53)
Skrbite in prizadevajte si, da po župnijah naše
premile slovenske domovine ne mine nobena nedelja in noben praznik, da ne bi
vsaj manjše število vernih pristopilo k svetemu obhajilu.
II. Po celem svetu greh dan za dnem, brez mere in
števila zasužnjuje ljudi  in grozovita je nečast in razžaljenje, ki
jo mora prenašati neskončna božja svetost in božje veličastvo od pregrešnega
človeštva. Potrebujemo torej tudi
mnogoštevilne vernike, ki bodo s
svojo gorečnostjo v molitvi popravljali,
kar se hudega dela. Pobožno naj prejemajo sveto obhajilo in tako zadoščujejo za
svoje grehe in za grehe vseh ljudi.
 
blaženi mučenec Popeluszko spoveduje delavca
med stavko na Poljskem
III. Seveda je treba imeti največjo skrb za to, da se sveti zakramenti tudi vselej vredno prejemajo. Izkušnja namreč uči,
da je človek slaboten in se kaj hitro privadi vsemu, tudi najsvetejšim rečem,
in potem vse opravlja tudi le tako iz same navade, brez prave gorečnosti, in
zaradi tega tudi brez sadú in koristi ter celo grešno in nevredno.
Zato mora biti prva in največja skrb vsakega
kristjana pripravljenost na prejem
svetega obhajila
. Prejemati ga
mora vedno le iz pravega, svetega, Bogu
všečnega namena
, torej iz čiste, svete
ljubezni
do Gospoda Jezusa Kristusa v Presvetem Telesu, in pa iz ljubezni
do svoje neumrljive duše, do svojega
večnega zveličanja; nikdar pa iz nečimrnih, posvetnih in občudovanja željnih
namenov.
IV. Najvrednejša
priprava
na prejem svetega obhajila je dobra in veljavna spoved. Na njo se je potrebno skrbno,
a nikakor boječe pripraviti: Dobro je, če se naučimo izpraševati vest vsak večer, imamo stalnega spovednika, svoje grehe
očitno in brez zadržkov jasno spovemo
spovedniku.
V.  Če se nam
dozdeva, da včasih nimamo prave gorečnosti, nič božjega veselja in svete želje
in da vse le bolj iz gole navade
opravljamo, je morda modro, da opravilo svete pokore odložimo za nekaj časa. Sicer pa vemo vsi, da je potrebno  neprenehoma
prositi
Gospoda za pravo spoznanje in
resnično obžalovanje grehov, kakor
tudi za vsem najbolj potrebno milost – stanovitnost v dobrem do konca.

Povzeto
po knjigi bl. Antona Martina Slomška 
Krščansko devištvo, izdane leta 1894.