Semeniščniki nadškofije Detroit se bodo lahko učili darovati “tridentinsko” sveto mašo


Veseli smo, da lahko poročamo o veseli novici iz
glavnega mesta ameriške zvezne države Michigan, ki je tudi spodbuda Cerkvi v
Sloveniji. V prihodnje bo namreč vsem semeniščnikom Nadškofije Michigan
ponujena možnost, da se naučijo darovati mašo tudi po misalu iz leta 1962. 
Vodstvo semenišča in nadškof Allen Henry Vigneron so
se namreč odločili, da bodo v sodelovanju s kanoniki sv. Janeza Kancija (Canons Regular of Saint John Cantius) vsem
semeniščnikom ponudilo udeležbo na seminarju, namenjenem priučitvi
tradicionalnega mašnega obreda. Skupnost kanonikov, ki je bila ustanovljena
leta 1998 v Chicagu, se posebej posveča negovanju katoliškega izročila (izredne
mašne oblike in gregorijanskega korala).
Nadškofa Vignerona je na to mesto leta 2009 imenoval
papež Benedikt XVI., prej je služil kot škof škofije Oakland. 
Verjamemo, da obstaja veliko zanimanja za kaj
podobnega tudi med slovenskimi bogoslovci, zato lahko le upamo in molimo, da bo
tudi njim v prihodnjih letih to omogočeno v skladu z željami papeža Benedikta
XVI., izraženimi v dokumetnih Summorum Pontificum (2007) in
Universae Ecclesiae (2011).
 
počastitev relikvij med sveto mašo
 

Ad Orientem