Od zakristije k oltarju


O
zakristiji
Zakristija je običajno soba, ki leži blizu
prezbiterija in posledično tabernaklja.  Zaradi te bližine je v njej zapovedana tišina.
V njej se hrani vsa cerkvena obleka in druge za božjo službo potrebne stvari.
V vsaki zakristiji se mora nahajati umivalnik, v
katerem si duhovnik umije roke pred začetkom sv. maše. Umivalnik se uporablja
tudi za polnjenje vrčka z vodo. Nato je tu nujno potrebna omara za liturgična
oblačila.  Vsa obleka se mora hraniti
spoštljivo in varno. Najprimernejša je velika stoječa omara za pluvijale in
albe ter dovolj velik predalnik, v katerem so hranjene kazule in
dalmatike.  Po starem rimskem običaju je
v zakristijah večjih cerkva oltar, pri katerem se mašnik napravi za presveto
daritev. Kjer pa ni takšnega oltarja, zadostuje sveto razpelo na omari, pred
katerim se mašnik preobleče. Blizu njega mora biti priložen cerkveni koledar,
tablica z molitvami in, na vidnem mestu, tablica z imenom škofa ordinarija. Potreben
je tudi klečalnik, na katerem se duhovnik pripravi na sveto mašo, nad njim, v
višini oči, mora viseti tablica z molitvami, s katerimi se duhovnik pripravlja
na sveto mašo. Modro je imeti v zakristiji tudi sef, v katerem se hranijo svete
posode.  Pomembno je, da se nameni
poseben prostor kadilnici, čolničku, posodici z blagoslovljeno vodo in podobnim
rečem.
Ker je v zakristiji potrebna tišina, bi bilo idealno,
da imajo ministrantje svojo zakristijo. Tam naj bodo shranjene njihove obleke,
prav tako  pa je smotrno imeti toaleto,
kjer mora biti vedno pri roki milo in sveže brisače. Pametno je tudi postaviti
omarico s čistilom za čevlje in krtačo. Mladino je namreč potrebno podučiti o
lepem in snažnem izgledu, ne samo pred oltarjem, ampak prav tako v vsakdanjem
življenju. 
Vsekakor je nujno skrbeti za snažnost zakristije.
Kaj
je potrebno pripraviti za sveto mašo?
Zakristan si mora obvezno umiti roke, preden začne
delati s svetimi paramenti.
1.) Liturgična
obleka
: Na menzo pod križem namesti najprej kazulo v liturgični barvi
tistega dne, nanjo položi štolo. Nato namesti nanju manipelj in cingulum. Na
vse to položi albo in nanjo še amikt.

2.) Kelih: V kelih namesti
purifaktorij. Nanj položi pateno, na kateri leži hostija (glej, da bo cela in
lepe bele barve). To prekrij s palo. Nato vse skupaj prekrij z velumom, to
namesti tako, da bo sprednja stran popolnoma prekrita, na zadnji strani pa naj
bo dovolj prostora, da lahko duhovnik neovirano prime kelih. Ko to spraviš v
burzo, položi korporal in vse skupaj namesti na velum.

3. Oltar: Oltar je potrbno odkriti
in namestiti oltarne tablice. Nato se prižgejo še sveče, število je odvisno od
hierarhične vrste maše.
Kako se duhovnik obleče za sveto
mašo?
Duhovnik
mora priti v zakristijo vsaj pol ure pred mašo, da se duhovno pripravi na daritev.
Nosi naj talar in biret. Ko se duhovno pripravi, se postavi k mizi, kjer ga
čakajo pripravljena oblačila.
1. Najprej
si umije roke in moli:
Da, Domine, virtutem manibus meis
ad abstergendam omnem maculam ut sine pollutione mentis et corporis valeam tibi
servire.
2. Amikt:
Amikt prime z obema rokama in ga zavihti čez glavo, in sicer tako, da nekaj
trenutkov počiva na temenu glave. Nato ga spusi na hrbet in si ga pritrdi okoli
trupa. Medtem moli: 
Impone,
Domine, capiti meo galeam salutis, ad expugnandos diabolicos incursus.

3. Nato si
obleče albo. Obleče pa jo takole: nabere naj jo vse do ovratnika jo dene čez
glavo, da prosto pade. Strežnik naj poskrbi, da se alba na koncu lepo zguba in
lepo stoji krog in krog duhovnika. Potem stopi za mašnika in mu nategne desni
ter nato še levi rokav. Roke dene mašnik najprej v desni, nato pa v levi rokav.
Medtem moli: 
Dealba
me, Domine, et munda cor meum; ut, in sanguine Agni dealbatus, gaudiis perfruar
sempiternis.

4.  Pas naj bo zložen v dve gubi. Čopa morata
viseti na desni strani in desni konec naj bo daljši. Nato si ga elegantno
zaveže okoli pasu. Medtem moli: 
Praecinge
me, Domine, cingulo puritatis, et exstingue in lumbis meis humorem libidinis;
ut maneat in me virtus continentiae et castitatis.


5.  Nato poljubi križec na maniplju in si ga
natakne na levico. Medtem moli:
Merear, Domine, portare
manipulum fletus et doloris; ut cum exsultatione recipiam mercedem laboris.


6.  Kakor je poprej poljubil križec na maniplju,
tako ga tudi na štoli. Nato si jo dene okoli vratu, spredaj jo na prsih
prekriža, in sicer tako, da dene desni konec čez levega. Ko to naredi, jo ob
straneh pripne s pasom. Medtem moli:
Redde mihi, Domine,
stolam immortalitatis, quam perdidi in praevaricatione primi parentis: et,
quamvis indignus accedo ad tuum sacrum mysterium, merear tamen gaudium
sempiternum.

7. Ko si namesti
štolo, vzame kazulo, in sicer tako da prepogne zadnjo stran v eno ali dve gubi
in vtakne glavo skozi zarezo ter spusti plašč na rame. Medtem moli:
Domine,
qui dixisti: Iugum meam suave est et onus meum leve: fac, ut istud portare sic
valeam, quod consequar tuam gratiam. Amen.


8. Nato si na glavo povezne biret in prime kelih z
levico, desnico pa položi na burzo, se prikloni križu in odide skozi vrata do
oltarja.