Simbolika bogoslužnih predmetov in oblačil


AMIKT simbolizira
platnen robec, s katerim so vojaki v Kajfovi hiši Jezusu zakrili obraz in ga zasmehovali:
»Prerokuj nam Kristus, kdo te je udaril?« (Mt 26,68)

ALBA ponazarja haljo,
s katero so vojaki po Herodovem ukazu ogrnili Jezusa v Herodovi hiši, da bi ga
s tem zasramovali.
CINGULUM spominja
na vrvi, s katerimi so vojaki zvezali Jezusa na Oljski gori oz. vrvi, s katerimi
so ga pri bičanju privezali ob steber.
MANIPEL spominja
na vrv, s katero so Jezusa vlekli na poti na Kalvarijo.

ŠTOLA predstavlja
železne verige, ki so jih položili obsojenemu Kristusu okrog vratu in
predstavlja posebno znamenje duhovniške službe in dostojanstva.

MAŠNI PLAŠČ
simbolično predstavlja škrlatni plašč, ki so ga Jezusu oblekli kot »judovskemu
kralju«.
POSVEČENI KELIH pomeni
kelih bridkega trpljenja, ki ga je moral izpiti Jezus; pomeni pa tudi njegov
grob.
PALA, s katero
mašnik pokrije kelih, predstavlja štiri vogelni nagrobni kamen.
PATENA
predstavlja skodelico, v kateri so bile spravljene dišave, s katerimi so
mazilili Jezusovo telo.
KORPORAL ali
telesnik, na katerem stoji kelih, ponazarja Jezusov mrtvaški prt.
PURIFIKATORIJ ali
rutica, s katero mašnik obriše kelih, predstavlja tančice, s katerimi so
obrisali Kristusovo mrtvo telo.
VELUM ali
ogrinjalo, s katerim se ogrne kelih, spominja na tempeljsko zagrinjalo, ki se
je pretrgalo ob Jezusovi smrti.
Literatura:
Martin Cochem:
Razlaga svete maše. Celovec: Mohorjeva družba, 1879.
Jožef Smej:
Oltarna daritev. Maribor: Slomškova založba, 2003.