Preženimo kitare in pianine iz Cerkve


Upoštevajoč čedalje
jasnejši neuspeh sodobne cerkvene glasbe pri vzpostavitvi duha svetosti in
vključenosti v tradicijo, ki ju Drugi vatikanski koncil zahteva od vseh novih
liturgičnih kompozicij, je presenetljivo, da lahko v katoliškem svetu še vedno
v številnih cerkvah najdemo kitare in pianine kot glavni instrument, uporabljen
pri liturgiji. To je še posebej presenetljivo, saj je bilo na to temo mnenje
Cerkve vedno zelo jasno.
Papež Pij XII. v leta
1955 izdani encikliki  Musicae Sacrae, kjer so združeni pogledi
papežev pred Drugim vatikanskim koncilom, uči takole: »Poleg orgel se lahko pri
liturgičnih opravilih uporabljajo tudi drugi instrumenti, dokler ne igrajo nič
profanega, nič vreščečega oz. sploh ničesar, kar bi bilo v nasprotju s svetimi
obredi in častitljivostjo svetega kraja.«

Pokoncilska odredba o
liturgični glasbi Musicam Sacram iz
leta 1967 to sodbo potrjuje: »Eden izmed kriterijev izbire liturgičnih
instrumentov so tudi tradicije in običaji posameznih ljudstev. A instrumenti,
ki se običajno uporabljajo v posvetni glasbi, so brez izjem prepovedani pri
liturgičnih obredih in pobožnostih. Vsak liturgični instrument mora biti
uporabljen tako, da izpolnjuje zahteve službe božje in služi lepoti čaščenja
ter vzgoji vernikov.«

V času, ko je bil ta
dokument napisan, so kitare sprožale močne asociacije na profano, posvetno
glasbo – glasbo protikulture – ne pa na sveto glasbo Cerkve, kjer je častno
mesto pripadalo orglam in ob posebnih priložnostih godalom ter pihalom.

V nagovoru italijanski
Družbi sv. Cecilije 18. septembra 1968 je papež Pavel VI. dejal sledeče:
»Prvenstvena naloga svete glasbe je priklicati zavest o božji slavi in jo
častiti. … Ker je to bistvena naloga cerkvene glasbe, nimamo nikakršnega
razloga za vpeljavo česarkoli, kar je banalno siromašno ali kar je všeč le
kapricam esteticizma in temelji na ekscesih sodobne tehnologije? … Vokalna in
instrumentalna glasba, ki je ne zaznamuje duh molitve, dostojanstvenosti in
lepote, nima vstopa v sveti svet vere. Asimilacija in posvečevanje posvetnega,
ki je danes eden izmed pomembnejših vidikov misijonskega delovanja Cerkve, ima
svoje meje.
«

Pianino je tolkalo, ki
je značilno predvsem za koncertne dvorane in jazzovske festivale, je del
klubskih prostorov in barov. Izumljen je bil izrazito v kontekstu posvetne
zabavne glasbe, ko so glasbeniki (kot npr. Beethoven) iskali glasbilo, ki bi se
dobro slišalo v koncertnih dvoranah. Namen tega »Hammerklavirja« (»bobnečega«
klavirja, ime za predhodnika današnjega pianina) je bil v tem, da poslušalca
pritegne k glasbi sami. Opraviti imamo z instrumentom, ki poslušalcem razglaša:
»Sedaj igram za vašo zabavo, tako da se udobno namestite in —- (vstavite po
izbiri – npr. berite časopis, srkajte pijačo ali, kot v Lisztovih časih,
omedlite pred virtuozom).«

Tudi
akustična kitara (kaj šele električna) ni bila nikoli instrument, uporabljen v
Cerkvi. V baroku sta bila teorba (velika basovska lutnja) in lutnja občasno
uporabljeni kot spremljevalni glasbili godalom in orglam, a solo kitara – tudi
igrana na klasičen način – ni bila nikoli del tradicije, kaj šele kitara,
igrana na način pop glasbe. V 50-ih letih je ta instrument predstavljal zgolj
eno: posvetno zabavno glasbo. Prav zato zgoraj omenjeni dokumenti tako
enoglasno in jasno prepovedujejo uporabo teh glasbil pri liturgiji. Tega ni
spremenil niti eden poznejši dokument.

Spomnimo se tudi besed
blaženega papeža Janeza Pavla II.: »Kristjani bi morali ponovno odkriti nenehno
svežino vere in z njeno močjo soditi prevladujočo in vsiljivo posvetno
kulturo.«
(Veritatis Splendor, 88).
Peter Kwasniewski, objavljeno 23. marca 2013 na
spletni strani   http://www.ccwatershed.org/blog/2013/mar/28/banish-all-guitars-and-pianos-church/