Liturgična obleka skozi zgodovino


Nastanek in razvoj
oblačil
sv. Gregor Veliki
V prvih treh stoletjih
svete Cerkve ni bilo posebne liturgične obleke, ki bi že navzven kazala svoj
vzvišeni namen. A po vsej verjetnosti se je obleka, ki se je nosila za sveto
daritev, ni nosila kot vsakodnevna oprava. O tem priča že dokument iz 6.
stoletja, ki ga je izdal papež Štefan I., v katerem naroča, naj se presveta
daritev daruje v boljši, praznični obleki, ne pa v navadni, vsakdanji obleki. Že
Klemen Aleksandrijski ( + ok. l. 215)  je
velel kristjanom, naj prihajajo k bogočastju v praznični obleki in iz tega
sklepamo, da je moral biti duhovnik oblečen še slovesneje.

Sama razlika med
liturgično in vsakodnevno obleko se je pričela v 4. stoletju. V tistih časih
(čas Rimljanov in Grkov) je bilo značilno praznično oblačilo dolga tunika in
penula (paenula), to je v krogu sešit plašč. V 5. in  6. stoletju so to oblačilo vse bolj opuščali,
a v Rimu so jo nosili še za časa Gregorija Velikega (+ ok. l. 604). Cerkev je
ohranila to obliko kot najbolj primerno za sveto liturgijo. Tako lahko vidimo,
da je grška in rimska praznična obleka začetek liturgične obleke.
V obdobju od 9. do 13.
stoletja so v liturgiji uvedli nekaj novih oblačil npr. superpelicej, rokavice,
mitro. Vse od 13. stoletja pa je število liturgičnih oblačil ostalo isto. Do
sprememb je pozneje prišlo le v obliki, okraskih in izbiri blaga.
Vedeti je potrebno, da
liturgična obleka Nove zaveze nima zveze z oblačili Stare zaveze. Sveta Cerkev
je grško-rimsko obleko sprejela za svojo in jo po potrebi in čutu za lepoto
preoblikovala.
Blago za liturgično
opremo
Blago, ki so ga uporabljali
za izdelavo cerkvene obleke do obdobja Karolingov ni znan, po vsej verjetnosti
so uporabljali volneno in platneno tkanino. Prav gotovo pa so že v najstarejši
dobi imeli svilene kazule in dalmatike. O tem nam priča vir pobožne romarice
Silvije, ki je konec 4. stoletja obiskala svete kraje v Palestini in je
poročala, da je v cerkvah v Jeruzalemu in Betlehemu videla samo zlato, bisere
in svilo. S pomočjo tega lahko sklepamo, da je morala biti cerkvena obleka
vredna dostojanstvenemu okrasju v cerkvi. 
Od 9. stoletja dalje je bila svilena obleka vse pogostejša. Takrat so za
kazule jemali škrlatno, rumeno, višnjevo, rjavo in drugačno barvano blago.
Vendar je bilo to vse do 12. stoletja enobarvno. Raznobarvno blago so
uporabljali predvsem v 14. in
15. stoletju.
Blago so tkali po
tipičnih vzorcih. Pri kazulah iz 10. do 12. stoletja opazimo, da se ponavlja
zlasti dvojni vzorec.  Tkanina je
razdeljena v okrogla ali oglata polja, v katera so vpletene živali in rastline.
Poznamo tudi drugi tip, v katerem živali in rastline stojijo horizontalno brez
robov. V 13. stoletju pa izgine ta stroga kompozicija in kot okras se na
plaščih pojavijo živali, rastline, sonce, luna, oblaki ipd. V 15. stoletju je
značilen okras granatno jabolko, ki krasi kazule tudi v 16. stoletju in celo v
17. stoletju. V 18. stoletju so začeli kazule krasiti z različnim cvetjem, ki
ga še sedaj vidimo na starejših plaščih.
Liturgične barve

Pri Grkih in Rimljanih
je bila praznična obleka bele barve in tudi v Svetem Pismu lahko beremo o belem
oblačilu (Jezus je bil na gori Tabor oblečen v obleko, belo kot sneg). Prav
takšne barve (bele) je bila liturgična obleka prva tri stoletja. Ne moremo
zagotovo vedeti, ali je bila to edina liturgična barva v dobi pred cesarjem
Konstantinom. Verjetno temu ni bilo tako, saj neka freska v katakombah sv.
Priscile kaže škofa oblečenega v rumenkasto-rjavo kazulo in diakona v zeleni
tuniki. V obdobju do 9. stoletja nam tudi mnogi mozaiki prikazujejo, da je bila
planeta (kazula) različnih barv.
Kdaj je prišlo v navado
to, da se za različne prilike obleče druga barva, ne vemo zagotovo. Toda
poročilo iz 9. stoletja nam pripoveduje, da so v rimskem obredu prošnje dni,
pri procesiji za svečnico in veliki petek nosili temna in črna oblačila.
Popolni kanon liturgičnih barv najdemo prvič okoli leta 1200 v spisu papeža
Inocenca III. v besedilu, ki govori o sveti maši. Z gotovostjo pa lahko trdimo,
da je največji korak naredil sv. papež Pij V., ki je določil, da za  obrede po rimskem misalu uporabljajo
naslednje barve: bela, rdeča, zelena, vijolična in črna. Kateri dan cerkvenega
koledarja se nosijo te barve, je pa lepo razvidno iz rubrik. Vsaka od teh petih
barv ima svoj simbol.

Bela: barva veselja in v
uporabi za Gospodove praznike, praznike Marije, angelov in svetnikov, ki niso
mučenci.

Rdeča: simbol ljubezni
in trpljenja, v uporabi je ob binkoštih, dnevih, v katerih se obhaja spomin
Kristusovega trpljenja, in na godove svetih mučencev.
Zelena: barva upanja in
v uporabi tiste dni, ko ni posebnih praznikov ali pokor. Nosi se ob nedeljah in
delavnikih od svetih Treh kraljev do septuagezime ter od ponedeljka po 1.
nedelji po binkoštih do adventa.
Vijolična: simbol
ponižnosti in pokore, strogo zaukazana med adventom in postom od septuagezime
do maše na veliko soboto, na vigilije (razen na vigilije pred epifanijo,
Gospodovim vnebohodom in binkoštnimi), kvaterne dneve (razen v binkoštni
osmini), za prošnje in spokorne procesije.
Črna: simbol žalosti, v
uporabi na veliki petek in pri liturgičnih opravilih za mrtve.
*Rožnata: je izredna
barva, ki je dovoljena za nošnjo na tretjo nedeljo v adventu (Gaudete) in
četrto nedeljo v postu (Laetare). Ta barva nas spominja, da je že blizu
čas,  ko se bo izpolnilo naše upanje v
odrešenje.
Vse druge barve v sveti
liturgiji niso dopustne. Potrebno je vedeti, da rumena in modra nista
liturgični barvi.  Zlato, t.j. bogato, z
zlato nitjo pretkano oblačilo se sme rabiti za belo, rdečo in celo zeleno
barvo. Toda na mašni obleki mora prevladovati ena barva, da se lahko uporabi v
namen svete liturgije.
Amikt
To je prvo liturgično
oblačilo, ki ga kot prvo nadene škof novemu subdiakonu. Amikt (amictus,
amicire, »ogrniti«) se pojavi med sakralnimi oblačili konec 8. stoletja. Z njim
si je svečenik sprva pokril glavo v znamenje, da opravlja najsvetejšo daritev in
ga noben glas ne sme zmotiti. Ta kos liturgične opreme je simbol svetega
molčanja, svete tihote pri daritvi. Prav zaradi tega so imeli v srednjem veku
amikt na glavi ves čas in so ga spustili, ko so se napravljali  v kazulo ali 
pa šele pri oltarju (to je še v navadi pri nekaterih duhovnikih) V
spomin na ta stari obred se je ohranila kretnja s katero mašnik amikt za
trenutek položi na glavo in si ga šele potem ogrne okoli vratu.
Alba
Alba (tunica talaris
manicata) je do pet segajoča tunika z rokavi, kakršno so nosili Rimljani v 3. in 4. stoletju. Svoje ime
je dobila po beli barvi. Nekako od 12. stoletja so jo pričeli krasiti z našitki
in vezeninami, sedaj albo olepšavamo s čipkami in mrežicami. Dovoljeno je, da
ima pod rokavi in spodnjem robu barvno podlogo (črna-duhovniki, vijolična-škof,
monsignor, rdeča-kardinal).
Cingulum
Mašniki so si albo
prepasovali v Rimu s cingulumom že vsaj v drugi polovici 8. stoletja. Od 9.
stoletja naprej pa vsi liturgiki množično naštevajo pas (zona, cinctorium) med
cerkveno obleko.  V srednje veku so
poznali dve vrsti pasov, eden z okroglo vrvico in kot opasnica (fascia).
Slednje so radi krasili z biseri in zlatimi ploščicami. Sedaj je običajna
oblika okrogle vrvice s čopičem na koncu zložena v dve gubi. Dovoljena je tudi
enogubni cingulum, medtem ko so fascie prepovedane. Barva samega pasu je
navadno bela, lahko pa je tudi iste barve kot je mašna obleka.
Planeta ali kazula
(mašni plašč)
Planeta v sedanji
obliki se je razvila iz vrhnjega plašča, kakršnega so nosili Grki in Rimljani.
To je bila obleka zvonaste oblike, ki je človeka pokrivala vse naokrog in
segala do kolen. V sredini je bila izrezana, da so si jo lahko natikali čez
glavo, spredaj pa je bila bodisi zašita bodisi preklana od spodnjega roba do
prsi. Planete kot liturgičnega oblačila v prvem tisočletju niso nosili samo
mašniki, ampak tudi diakoni in akoliti. Prav tako jih niso rabili le za sveto
mašo, ampak tudi za deljenje zakramentov in zakramentalov. Šele približno od
leta 1000 dalje je bila planeta izključno mašna obleka.
Prvotno je planeta
pokrivala mašnika krog in krog in je segala do kolen ali pa celo čez, zato jo
je mašnik, preden je pristopil k oltarju, privzdignil in jo na rokah nabral.
Med samim svetim obredom so strežniki po potrebi povzdigovali plašč (iz tega se
razvije dvigovanje plašča pri povzdigovanju). V 13. stoletju so pričeli kazulo
prirezovati in jo preoblikovali do oblike, kakršno je moč opaziti pri večini
»baročnih« plaščev (glej stare mašne plašče). To je bilo storjeno zato, da bi
bila kazula bolj pripravna. To je bil glavni vzrok za striženje, saj je
zvonasta oblika mašnika ovirala pri kretnjah. Sprememba oblike je bila potrebna
tudi zato, ker so konec srednjega veka za izdelavo plaščev uporabljali težak in
tog brokat ter debel žamet. V začetku so pristrigli kazulo pri straneh, da je
mašnik neovirano lahko premikal roke. V 16. stoletju pa je dobila kazula
sedanjo obliko (glej stare mašne plašče), medtem ko so jo v 17. stoletju docela
izpridili. To so storili tako, da so jo čez hrbet prekomerno zožili in spredaj
pri ramah naredili globok izrez. Tako je dobil mašni plašč nekakšno podobo
gosli. V 18. stoletju se je to striženje še nadaljevalo in uničilo marsikatero
kazulo (čeprav so baročni plašči eni izmed najlepših). Šele v sredini 19.
stoletja se je zgodila sprememba, s katero so kazulam vrnili obliko, kakršno je
imela konec srednjega veka. Kar pa se v našem času dogaja z mašnimi plašči,
sploh ni vredno omembe.
Dalmatika in tunicella

Diakonovo vrhnje
oblačilo je dalmatika, subdiakonovo pa tunicella (tunika). Seviljski škof sv.
Izidor piše, da je dalmatika dobila ime po Dalmaciji, kjer so oblačila podobne
oblike nosili tamkajšnji pastirji. Po sami obliki ni drugega kot vrhnja tunika.
Pri Rimljanih je bila v navadi že v 2. stoletju. V sveti liturgiji pa so jo
najprej nosili papež in njegovi strežniki že v drugi polovici 4. stoletja.
Vsekakor pa so jo že nosili v tretjem stoletju, saj je mučenec sv. Ciprijan (+
258) šel na morišče v dalmatiki. Dalmatika je značilno okrašena s dvema trakoma
in cofi.
Subdiakoni in vsi drugi
kleriki so v antiki pri liturgičnih opravilih nosili planeto; šele nekje v
začetku 9. stoletja so plato zamenjali za tunicello, ki je po obliki podobna
dalmatiki, le da nima značilnega okrasja.
Dalmatika in tunicella
se nosita pri slovesnih mašah, procesijah in blagoslovih. Ob dnevih pokore, v
adventu in postu, pa diakoni in subdiakoni predvsem v stolnicah in večjih
cerkvah nosijo podvihane mašne plašče. 
Poleg diakonov in
subdiakonov nosijo tunicello tudi škofje, in sicer v znamenje, da je v njih
združena vsa mašniška oblast. To pravico imajo tudi nekateri prelati.


Pluvijal
Se je razvil podobno
kot mašni plašč iz penule ali njej podobne obleke. Še v dobi Karolingov je bila
to obleka, ki je vse naokoli obdajala telo in imela kapuco, kar kaže na to, da
so jo uporabljali kot dežni plašč. Ko pa so pluvijal (dežni plašč, večerni
plašč) v 9. stoletju sprejeli med liturgično opremo, je sicer ohranil staro ime,
a njegov namen ni bil več enak. Kot liturgično oblačilo so ga sprva nosili
pevci, počasi pa je ta izpodrinil kazulo pri večernicah in jutrnjicah,
procesijah in slovesnih blagoslovih. Najprej so začeli pluvijal uporabljati v
španskih in frankovskih samostanih, do 13. stoletja pa je bil v splošni rabi
pri vseh cerkvenih opravilih, pri katerih se ohranja tudi danes.
V začetku je imel
pluvijal kapuco, s katero so pokrivali glavo. Kasneje so jo začeli delati vse
manjšo in s tem je izgubila prvotni pomen. Že v 13. stoletju je bila če
okrasek. Namesto tega so začeli na njeno mesto šivati trikoten kos blaga. V 16.
stoletju pa se je ta clipeus (ščitek) raztegnil v polkrog. Pluvijal so krasili
z resicami, vezeninami in včasih celo z zvončki. 

Manipelj
Nosili so ga v Rimu že
v 6. stoletju, med mašno obleko pa je bil sprejet v 9. stoletju. Prvotno je
bila mapula (predhodnik maniplja) potni prtič; zdi se, da liturgično nikoli ni
služil praktičnemu namenu. Z njim si torej niso brisali potu, ampak so ga
nosili kot znak odlike. Mašnik si natakne manipelj že v zakristiji, medtem ko
ga škof prejme šele pri molitvi Confiteor (Izpovedujem se). Manipelj se nosi
samo pri mašah. Diakon in subdiakon ga lahko nosita na cvetno nedeljo, med
blagoslovom oljk, diakon tudi na veliko soboto pri Praeconium paschale (peta
uvodna molitev ob velikonočni sveči).
 
Štola
Nastala je neposredno
iz liturgije sredi 8. stoletja. Takrat so štolo nosili vsi kleriki, iz česar
sklepamo, da takrat še ni bilo ločnice med višjim in nižjim klerom. Sredi 9.
stoletja je veljalo, naj mašniki nosijo štolo ne samo v cerkvi, ampak tudi
zunaj nje kot znak njihove službe. Diakon nosi štolo položeno čez levo ramo in
spne na desni strani oba konca. Mašnik prekriža oba kraka na prsih tako, da
dene desni konec čez levega, kadar pa je oblečen v superpelicej, mu štola
prosto pada navzdol. Škof nosi štolo prosto spuščeno. Štola se uporablja pri
mašah, zakramentih in zakramentalih ter pri vsakem dotikanju presvetega
Rešnjega Telesa.

Superpelicej in roket
Superpelicej je v
sedanji obliki skrajšana alba. Med liturgično opremo je bil sprejet v 11. ali
12. stoletju. V začetku je bil tako dolg kot alba, prvič je bil skrajšan v 13.
stoletju, pozneje pa so ga še bolj prirezovali, vendar je v 16. in 17. stoletju
še vedno segal čez kolena. Ob tem, ko so superpeliceju krajšali stan, so mu
širili rokave. Poznamo pa tudi superpeliceje brez rokavov. Samo ime izhaja iz
latinščine, saj so v severnih krajih v koru pri službi božji nosili kožuhe
(super tunicas pellicias).
Roket je skoraj
identičen superpeliceju in tudi njegov razvoj je enak. Edina razlika je v tem ,
da ima roket ožje rokave kot superpelicej. Ne sme se uporabljati pri delitvi
zakramentov, lahko pa se uporablja v koru. Po pravilih bi lahko roket nosil
samo škof, a to je večkrat prezrto.
Biret
Je posebno liturgično
pokrivalo, ki se je 16. stoletju razvilo iz okrogle mehke kape. Razvil se je v
trd, štirioglat klobuk s tremi ali štirimi roglji (štiri lahko nosijo le
doktorji). A pri sveti liturgiji se uporablja le trirogeljni. Lahko ima za
okras cof in je različnih barv, odvisno od stopnje duhovniškega stanu ali
naziva.