Bogoslužni predmeti in oblačilaMONŠTRANCA: zlata ali srebrna posoda s steklenim delom, v katerega se postavi
Najsvetejše. V steklenem ali kristalnem delu je nastavek na katerega se položi
sv. hostija.

KADILNICA IN ČOLNIČEK: posoda s pokrovom, ki visi na verižicah, ladjica je
posoda s kadilom.

POSODICI
ZA VINO IN VODO:  največkrat stekleni, v
njih sta voda in vino.

PRTIČEK: prtič v katerega si duhovnik obriše roke.

ASPERSORIJ IN ASPERGIL (kropilo): posoda z blagoslovljeno vodo in kropilo
izdelano kot luknjičasta krogla na ročaju.

PORAMNIK (amikt, humerale): bel platnen prt, s katerim si duhovnik pri
oblačenju ovije vrat, rame in pleča.

ALBA: dolga bela mašna srajca, ki jo duhovnik obleče pod druga bogoslužna
oblačila.

OLTAR:  je daritvena miza, kamnita ali
vsaj s posvečenim kamnom, na katerem se mašuje. V ta kamen škof ob posvetitvi
položi in zapečati relikvije sv. mučencev.

KELIH in PATENA: od škofa posvečena ter za sveto daritev namenjena čaša in
krožnik. 

OBHAJILNI KROŽNIČEK: drži ga strežnik med obhajilom pod brado obhajanca.

CIBORIJ: posebna sveta posoda,  v kateri
se hranijo svete hostije za obhajanje vernikov.

TELESNIK (korporal): je štirioglat platnen prt, na katerega se med sv.
Daritvijo postavi kelih in sv. hostija. Izven sv. maše se zložen hrani v
posebni torbici, BURZI.

PALA: štirioglato poškrobano platno s katerim pokrivamo to, kar je v kelihu.

PURIFIKATORIJ: bel prtič, s katerim duhovnik obriše kelih in pateno.

PLAŠČEK: ogrinjalo liturgične barve, ki pokriva kelih do darovanja in po
izmivanju.

PAS: vrvica, s katero duhovnik podveže albo.

NAROČNICA (manipelj): iz robca, s katerim si je duhovnik brisal pot (in mnogi
tudi solze), je nastal prt liturgičnih barv, ki ga nosi duhovnik na levi roki v
znamenje, da je pri najsvetejšem opravilu.

ŠTOLA: dostojanstveni šal, znamenje duhovniške oblasti.

MAŠNI PLAŠČ: mašnikovo vrhnje oblačilo liturgične barve.VEČERNIČNI PLAŠČ: duhovnikovo ogrinjalo pri bogoslužnih opravilih izven sv.
maše.

ROKET: belo, srajci podobno oblačilo, krajše od albe. Nosi ga duhovnik pri
delitvi zakramentov.

PORAMNO OGRINJALO (velum): ima na sebi duhovnik, kadar nosi sv. Rešnje Telo in
svete posode.