Zunanja oblika svete maše


Glede na zunanjo slovesnost razlikujemo več vrst sv. maš, ki
pa so v spremenljivih in nespremenljivih delih enake:

1. PONTIFIKALNA (škofova) maša. Daruje jo navadno škof ob sodelovanju več
duhovnikov in s predpisano slovesnostjo2. SLOVESNA MAŠA je služba božja, pri kateri ima duhovnik ob strani levita:
diakona in subdiakona

3. PETA MAŠA je tista služba božja, pri kateri mašnik nekatere molitve poje

4. LJUDSKA ZBORNA MAŠA: pri njej vsi navzoči mašniku odgovarjajo, vmes pa
skupno molijo in pojejo

5. MAŠA Z LJUDSKIM PETJEM: medtem ko mašnik tiho mašuje, verniki pojejo ljudske
cerkvene pesmi

6. MAŠA Z ZBOROVSKIM PETJEM: medtem ko mašnik tiho mašuje, poje cerkveni zbor

7. TIHA MAŠA je maše, pri kateri ni petja. Verniki sami zase molijo in
spremljajo duhovnika pri oltarju.
(Redovne družine, ki opravljajo skupno molitev brevirja, imajo vsak dan tudi
skupno družinsko sv. mašo. To je KOVENTNA MAŠA.)

Rimski misal. Celovec: Družba sv. Mohorja; 1961; 21