Zakaj nihče več ne joče


Skorajda nihče več ne joče ob
dejstvu, da duhovniki izginjajo. To je tista žalostna izjava, ki smo jo dolžni
dati. 
Priča smo največji krizi duhovništva v vsej zgodovini Cerkve.
Dandanes so celotne evropske pokrajine brez duhovnikov. In vse je tiho. Ni moč
slišati niti enega škofa, ki bi sprožil preplah, ki bi jokal s svojimi vernimi,
ki bi vse pozval k veliki molitvi za okrepitev poklicanosti v duhovništvo, ki
bi se odločil za post in veliko prošnjo Gospodu, naj se usmili svojega ljudstva.
Slišati pa je, na ogromno nesrečo
za katoliško vero, ravno obratne glasove, takšne glasove, ki javnost
neodgovorno in samovšečno prepričujejo, da je kriza duhovništva celo priložnost
za »novo« Cerkev z »več ljudstva«.
V naši slovenski deželi, deželi
krščanstva s starodavnimi koreninami, bomo v naslednjih letih priča izginjanju
župnij, dogajanju, ki bi bilo še pred nekaj leti nepredstavljivo. Priča bomo
izginjanju tiste najbolj enostavne in obvladljive strukture, za katero je
veljalo, da je krščansko življenje v njej nekaj samoumevnega. Toda večina
katoličanov, z duhovniki vred, je do tega brezbrižna in se slepi z
zagledanostjo v podivjano »prilagajanje svetu« ter krizo tako dojema kot nekaj
čisto vsakdanjega. Ob prihajajoči katastrofi, ob že gotovem »potresu« skorajda
nihče več ne joče.
Vse je tiho. Očitno je še vedno
potrebno, da se nadaljuje pravljica o II. vatikanskem koncilu, da se ljudi še
vedno zavaja z »novimi binkoštmi«, ki so (bile) v resnici opustošenje (ne glede
na številne legitimne in iskrene dobre namene koncilskih očetov). Zanikanje
zgodovinskih dejstev, ki so privedla do tovrstne krize, je torej vsesplošno.
Ne glede na to se uničevalna
zgodba ne konča, kajti zdi se, da se
velik del Cerkve zavestno pripravlja na prihodnost, za katero si sploh ne želi,
da bi bila katoliška.
Govori se namreč o »prestrukturiranju« skupnosti
vernih, o dajanju prostora laikom (kakor da si ga v zadnjih petih desetletjih
niso že dovolj pridobili), izumlja se nova vrsta vernikov, ki naj bi postali
voditelji župnij in nadomestki za duhovnike. Govori se o »klerikaliziranih
laikih«, o novi vrsti »duhovnikov«, ki bodo prevzeli cerkve. In v pričakovanju
že tako redkih maš naj bi te osebe pridigale o božji besedi kot duhovniki,
izražajoč svojo zgodovinsko »evolucijo« in »odraslost« domnevno »zrelega
kristjana«. Tudi krovni pastoralni načrt za škofije v Sloveniji »Pridite in
poglejte« (2012) je zapadel v takšno ozko in agresivno posvetno miselnost, ki
si drzne majati obvezno in nenadomestljivo vlogo duhovnikov pri liturgiji,
zakramentih in oznanjevanju z neupoštevanjem dejstva, da brezmejno »mešanje« klerikov in laikov povzroča še
večjo neprivlačnost duhovništva zaradi izgube njegove edinstvenosti

(posledično pa še hujšo krizo) ter z neupoštevanjem dejstva, da je duhovništvo
božji dar, plod vere, molitve, posta in dobrih del, nikakor pa človeških akcij
v smeri brisanja avtoritet in specifičnosti vlog pod vplivom postmoderne mode
enakosti. Toda skoraj nihče ne joče, skoraj nihče ne vpije k Bogu…
Morda skoraj nihče ne joče zato,
ker so marsikateri cerkveni vplivneži (in njihovi posvetni prijatelji) takšen
»potres« namerno načrtovali že pred desetletji, a so nam svoje načrte vse do
danes zvito prikrivali. Spodkopali so edinstvenost katoliškega duhovništva, saj
so duhovnike kot božje može ponižujoče spremenili v finančne upravitelje župnij
in hkrati (kako paradoksalno) nekakšne socialne delavce. Oklestili so njihov
brevir in nasploh molitveno življenje, vsilili so jim posvetna oblačila,
takšna, ki jih nosi povprečna večina, govorili so jim, naj se »posodobijo«, češ
da gre svet »naprej«. Govorili so jim tudi, naj ne izpostavljajo svojih
posebnosti in pomena, ampak naj vse naloge delijo z verniki in se z njimi v
končni posledici zlijejo.
In kakor najsilnejši udarec so
jim naprtili takšno mašo, ki je postala poglavitni razlog za katastrofo Cerkve:
nič več globoke molitve, nič več adoracije realno navzočega Boga, nič več
osebne vezi s Kristusovo žrtvijo na križu, ampak samo še »obed skupnosti«. Gre
za takšno mašo, ki je v celoti osredotočena na ljudi in ne Boga, ki je polna
blebetanja in moraliziranja o etiki in skupnosti, zvestobo do resnice in
večnost pa pušča ob strani. Gre za takšno mašo, ki je pravi sprevod laikov
okoli oltarja, pravo eksperimentiranje s tistimi gospodi in gospemi, ki naj bi
postali »novi duhovniki« v župnijah brez duhovnikov.
S takšno sveto mašo je prišlo do
izkrivljenja (sicer povsem pravovernega) nauka o splošnem duhovništvu vseh
krščenih. Splošno duhovništvo vseh
krščenih ne pomeni posnemanje in nadomeščanje zakramentalnega duhovništva, ampak
darovanje lastnega življenja Kristusu v združenju z Njim kot križanim, položiti
lastno življenje v roke Boga ali (na kratko) biti svet!
Svetost je namreč
tisti klic, ki so ga deležni vsi krščeni, bodisi laiki bodisi duhovniki. To je
tisto pristno splošno duhovništvo. Zakramentalno duhovništvo pa je stan posebne
narave, ki sledi razsežnosti Kristusa kot (najvišjega) duhovnika. Ravno skozi
zakrament duhovništva postaja Kristus navzoč v vseh ostalih zakramentih. Če ne
bi bilo duhovnikov, bi Cerkev izgubila vse milosti, ki prihajajo z zakramenti.
Če bodo laiki vajeni na versko
življenje brez duhovnikov, bodo zelo kmalu začeli misliti (in preštevilni že
mislijo tako), da lahko vse uredijo sami in konec koncev duhovnikov sploh ne
potrebujejo, to pa pomeni, da se bodo prej ali slej (vede ali nevede) odtrgali
od milosti Boga v zakramentih in tako postali brezbrižni in samozadostni,
živeči iz samih sebe z božjim imenom na ustnicah. Prav to se je zgodilo v
primeru heretika Martina Lutra, ki je z uničenjem duhovništva uničil zakramente
in laike povzdignil v »samoupravljalce« neštetih zaprtih skupnosti, ki so se
(in se še vedno iz leta v leto) v nepretrgani zmedi redno razbijale na
konkurenčne sekte.
Vernim katoličanom ni vseeno, da
se o tem molči in da je že desetletja na delu prikrita protestantizacija
katoliške vere. Zato vse naše brate in sestre pozivamo k združitvi v močni
molitvi za okrepitev vere, upanja in ljubezni. Iz teh teoloških kreposti se
namreč rojevajo tako novi duhovniki kot goreči laiki. Zaupajmo svoje skrbi Jezusovemu in Marijinemu presvetemu srcu, ki
nas bo usposobilo za boj v zmedeni dobi, v kateri živimo. In bodimo zvesti tradicionalni maši, to je maši vseh časov, ki nas
bo vodila po varni poti nespremenljivih naukov in osebne vezi z Odrešenikom.