Uvod: kaj in kako


Slovenski katoliški blog »Ad
Dominum (Summorum Pontificum Slovenija)« je novost tako na specifičnem področju slovenskih spletnih občil kot v
širšem slovenskem katoliškem (intelektualnem in pastoralnem) prostoru. S
komentarji, prevodi, reportažami, fotografijami in videoposnetki si bo
prizadeval za širjenje zavesti o
dragocenosti svetega izročila Katoliške cerkve in pozornosti do katoliške
pravovernosti, ki v prvi vrsti izhaja iz urejene liturgije, središča celotnega
življenja Kristusovih sledilcev.
Šele od tod lahko sledi tudi pretehtan,
nestereotipen in stanoviten pogled na stanje sodobne evropske družbe.
Glavni naslov (»Ad Dominum«), ki
pomeni »k Bogu«, želi že na samem začetku posredovati prepričanje o nujnosti spreobrnjenja. Navezuje se na
temeljito spremembo miselnosti in volje, zlivajočo se v vseobsežni obrat k
Bogu. Gre za obrat k realnosti »onkraj človeka« in odmik od njegove ujetosti v določen
čas, ki je hkrati odvrnitev tudi od postmodernih relativizma, hedonizma in
brezbrižnosti. Drugi pomen tega naslova pa se navezuje na tradicionalno (in
nikdar preklicano) liturgično usmeritev duhovnika, ki sveto mašo daruje v smeri
vzhoda (in ne ljudstva), to je vstalega in prihajajočega Kristusa, vzhajajočega
sonca človeštva, in tako simbolno poziva k spreobrnjenju.
Podnaslov (»Summorum Pontificum
Slovenija«) priklicuje v spomin apostolsko pismo vrste motu proprio (»na lastno pobudo«) papeža Benedikta XVI., ki je bilo
izdano leta 2007 in
bilo v tem letu (maja 2013) potrjeno s strani papeža Frančiška, o svobodnem in
neomejenem darovanju svetih maš po klasičnem ali tradicionalnem rimskem obredu
(tridentinska sveta maša). Tovrstni mašni obred je simbolna opora kontinuitete
svetega izročila in teološke jasnosti Cerkve, s tem pa tudi dragocena zaloga za
pristnost t. i. nove evangelizacije.
Vsebina bloga je vpeta v zvestobo
do Katoliške cerkve, ki je Kristusova Cerkev, in svetega očeta, ki je Kristusov
namestnik na zemlji. Čeprav bo v marsikaterem prispevku navzoča kritična drža,
bo ta vselej združena s predstavitvijo dobrih praks. Kritičnost je namreč
šibka, če ob njej ne nastopa hvaljenje spodbudnih oziroma dobrih dejanj.
Posebnost bloga je sestava njenih
sedmih oblikovalcev. Ti prihajajo iz različnih starostnih in izobrazbenih
skupin, prav tako iz različnih predelov Slovenije. Del katoličanov se je tako
zbudil iz sna samoumevnosti in se odločil iti proti toku, posnemajoč
nekonvencionalnost dejanj, ki jim je mar najbolj nekonvencionalni cilj sodobne
družbe, to je večnost.