Motu proprio

Leta 2007 je sveti oče Benedikt
XVI. izdal motu proprio (»na lastno
pobudo«), zavezujoč dokument, ki dovoljuje svobodno
darovanje svetih maš v skladu s tradicionalnim katoliškim obredom
. Daruje
jo lahko vsak duhovnik, škof ali kardinal, brez soglasja svojih nadrejenih.
Poleg tega predvideva obvezno (s strani krajevnega škofa) ugoditev vsaki stalni
skupini laikov, ki si želijo tradicionalnih svetih maš. Papež je poudaril, da
gre za bogastvo Cerkve, ki ne sme biti nikoli podvrženo pozabi ali zavračanju.
Jasno je zapisal tudi to, da tradicionalne svete maše niso bile nikoli
ukinjene! Pojasnil je, da v Katoliški cerkvi rimskega obreda obstaja en sam
obred, ki se izraža v dveh oblikah, redni in izredni. Redno obliko (Forma ordinaria Riti Romani) predstavlja
mašni obred po misalu Pavla VI. iz 1969, t.i. Novus ordo Missa (»Maša novega
reda«), izredno obliko (Forma
extraordinaria Riti Romani
) pa tradicionalni mašni obred po misalu Janeza
XXIII. iz 1962

Leta 2011 je papeška komisija
»Ecclesia Dei« (»Božja Cerkev«) izdala navodilo Universae Ecclesiae (»Vesoljni Cerkvi«), ki razjasnjuje načine
izvajanja papeževega motu propria.
Med drugim spodbuja, naj bodo vsi bodoči duhovniki v svojih semeniščih naučeni
darovati tradicionalno sveto mašo. Slednja naj bo dostopna vsem vernikom in deležna podpore povsod v Cerkvi.
Vmes pa si poglejte še tale
videoposnetek: