Kratka razlaga daritve svete maše

1. Molitev ob stopnicah nas spominja žalostne dolge dobe, ko je človeški rod
pričakoval Mesija Odrešenika, pa mu ni bilo dopuščeno, spoznati pravega Boga in
stopiti v njegovo svetišče.
2. Vhod nas spominja prerokovanj Stare zaveze, ki nam bodi vhod k verski
resnici.
3. «Slava Bogu na višavah« nas spominja skrivnostnih dogodkov v Betlehemu.
4. Molitev nas spominja Gospodove mladosti in njegovih molitev v puščavi.
5. Berilo nas spominja naukov, ki so jih dajali ljudstvu apostoli, a jih
ljudstvo ni sprejelo. Evangelij se bere na drugi strani oltarja, ker se je
sveti nauk oznanjeval poganskim narodom, Judje pa so bili zavrženi.
6. Evangelij nas spominja Gospodovih naukov, ki jih poslušamo stoje, v znamenju
največjega spoštovanja in v znamenje, da smo pripravljeni izvršiti, kar je
Gospod naročeval.
7. Darovanje nas spominja, kako se Gospod pripravlja k daritvi, katera se bo
izvršila na Kalvariji.
8. Tiha molitev nas spominja, kako se Gospod odteguje ljudstvu, ki ga hoče
proglasiti za kralja, in farizejem, ki ga zasledujejo.
9. Predglasje nas spominja na slovesni vhod v Jeruzalem, ko ga je ljudstvo na
cvetno nedeljo sprejelo z največjo radostjo.
10. Molitve pred povzdigovanjem nas spominjajo na molitev Gospoda kot Visokega
duhovnika, ki jo je opravil po zadnji večerji.
11. Povzdigovanje nas spominja Gospoda na križu.


12. Molitve po povzdigovanju nas spominjajo dogodkov, ki so se vršili, ko je
Gospod visel tri ure na križu.
13. Sedmere prošnje Očenaša so nam spomin sedmerih zadnjih izrekov Gospodovih.
14. Prelomljena hostija nam je spomin Gospodove smrti, in košček Najsvetejšega,
ki ga dene mašnik v kelih, nas spominja, da je Gospodova duša odšla doli v
predpekel.
15. Jagnje božje nas spominja, da si je ljudstvo ob križu skesano trkalo na
prsi.
16. Sv. Obhajilo je spomin Gospodovega pogreba.
17. Zadnja molitev nas spominja Gospodovih prikazovanj po vstajenju. »Ite missa
est« nam je spomin naročila: » Idite v svet in oznanjujte evangelij vsemu
stvarstvu«; zadnji evangelij pa nas spominja na oznanjevanje sv. Evangelija po vsem
svetu.

Tako je sv. maša podoba vsega Gospodovega življenja.
Sv. Alfonz Ligvorijan. Resnice za večnost. Celovec: Družba sv. Mohorja; 1916;
148-150